(1)
Alonso López, A.; Álvarez, L.; Ferreyra Macedo, A. E.; López Galarza, C.; Pedroni, J. C.; Trípodi, V. Reencuadrar La Obra. Sobre Una práctica Curatorial En Torno a Juan Batlle Planas. rec 2017.